Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko
  Kontakt
Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
+421 911 711 133
sverzov@sverzov.sk

  Informácie
IP adresa:54.167.15.6
Dátum:12. 12. 2018
Čas:15:24
Online:1
Sviatok má:Otília
Zajtra bude:Lucia
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Download sekcia

Dokumenty Faktúry, zmluvy a objednávky Skolsky urad
Uznesenia obecného zastupiteľstva    

  Názov súboru Veľkosť Dátum Verzia Kategória
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výberové konanie ZŠ
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Sveržov
kB 19.06.2018 Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Sveržov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Oznámenie o výberovom konaní
Oznámenie o výberovom konaní
kB 30.04.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva na predkladanie ponúk - príloha
Výzva na predkladanie ponúk - príloha
kB 26.03.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva na predkladanie ponúk - príloha
Výzva na predkladanie ponúk - príloha
kB 26.03.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva na predkladanie ponúk - príloha
Výzva na predkladanie ponúk - príloha
kB 26.03.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
kB 26.03.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Správa o činnosti spoločného obecného úradu za rok 2017
Správa o činnosti spoločného obecného úradu za rok
kB 06.02.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prístavba a nadstavba MŠ - publicita
Prístavba a nadstavba MŠ Sveržov
kB 29.01.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok č.2 k zmluve o úvere číslo 001056/COPR/2016
Dodatok č.2 k zmluve o úvere číslo 001056/COPR/201
kB 12.10.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... UniCredit Bank a Obec Sveržov-Zmluva o úvere číslo 001056/CORP/2016
UniCredit Bank a Obec Sveržov-Zmluva o úvere číslo
kB 26.11.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zámenná zmluva na pozemok medzi Obcou Sveržov a Jozefom a Viliamom Knapom
Zámenná zmluva na pozemok medzi Obcou Sveržov a Jo
kB 11.11.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Oznámenie o odpredaji pozemku obcou Sveržov v K.Ú Sveržov p.č. 1653/2
Oznámenie o odpredaji pozemku obcou Sveržov v K.Ú
kB 02.05.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Radslavská přilba 2016 výsledky
Radslavská přilba 2016 výsledky
kB 03.04.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Voľby do NR SR 2016 v našej obci.
Voľby do NR SR 2016 v našej obci.
kB 06.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018
Rozpočet na rok 2016,2017,2018
kB 07.01.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2014
Audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2
kB 04.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ponúka pozemkov na predaj v obci Sveržov
Ponúka pozemkov na predaj v obci Sveržov
kB 20.02.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... kandidat-starosta
Starosta kandidati
33 kB 11.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... kandidat-poslanci
poslanci_2014
33 kB 11.10.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Radslavská přilba 13. ročník.
Radslavská přilba 13. ročník.
kB 30.03.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Program odpadového hospodárstav Prešovského kraja.
Program odpadového hospodárstav Prešovského kraja.
kB 02.12.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh na rozparcelovanie časti pozemku 621/11
Návrh na rozparcelovanie časti pozemku 621/11
kB 01.10.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... ZŚ Sveržov- SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKA
SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, J
kB 29.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN spolu s rozpočtom 2013
VZN spolu s rozpočtom 2013
kB 29.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN za služby poskytované obcou
VZN za služby poskytované obcou
kB 29.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN pracovný materiál k nahliadnutiu a pripomienkovaniu.
VZN odpady
kB 29.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozpočet na rok 2013 1. návrh
Rozopočet na rok 2013 návrh
kB 29.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.( MŠ Sveržov)
Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsle
kB 29.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o predaji nehnuteľnosti
zmluva
kB 05.11.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Oznámenie o predaji pozemkov
Oznámenie o predaji pozemkov
kB 26.09.2012 Oznámenie o predaji pozemkov
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pre obec: VZN o poplatkoch
kB 13.06.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pre obce: Invázne rastliny
kB 31.05.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vzn o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou
kB 31.05.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o čistote a poriadku
kB 11.05.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
kB 02.05.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o povodňových plánoch
kB 02.05.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o separovanom zbere
kB 19.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o životnom prostredí
kB 19.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie mzzo
kB 19.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o ochrane drevín
kB 19.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o drzani psov
kB 19.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... šKOLA
kB 12.01.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Buletin 2009
Buletin 2009
160kB 10.07.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... mapa veterného parku
mapa veterného parku
kB 24.10.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
zunp.doc
49kB 16.10.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia k.ú. Sveržov
Všeobecné zásady.doc
528kB 16.10.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spravodaj XVI. ročníka Šarišského pohára
Spravodaj SP2008.pdf
300kB 27.07.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Radslavská přilba 2008 Výsledková listina
Radslavská přilba 2008 Výsledková listina
kB 05.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... územný plán- záväzna časť
územný plán- záväzna časť
kB 05.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... územný plán obce Sveržov-záväzná časť- čistopis
územný plán obce Sveržov-záväzná časť- čistopis
kB 02.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... územný plán obce Sveržov-správa- čistopis
územný plán obce Sveržov-správa- čistopis
kB 02.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... územný plán obce Sveržov-intravilan-čistopis
územný plán obce Sveržov-intravilan- čistopis
kB 02.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... územný plán kataster
územný plán obce Sveržov-kataster- čistopis
kB 02.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Harmonogram vývozu odpadu
Sveržov-HZO.pdf
272kB 04.01.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vzorový rozpočet na rok 2008
Vzorový rozpočet na rok 2008
800kB 26.11.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... PHSR na rokovanie a schválenie OZ
PHSR na rokovanie a schválenie OZ
1000kB 05.10.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Buletin k 3. HTRFS
3htrfs.pdf
83 kB 27.07.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kompltené výsledky okresnej hasičskej súťaže
Kompltené výsledky okresnej hasičskej súťaže a OHL
500kB 25.06.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výsledková listina NHS 2007 - Zlaté
Výsledky 2007
20 kB 30.04.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vlajky a ich umiestnenia
p13-01-f08.pdf
80kB 10.04.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download...
Kompletné výsledky 6. ročníka Radslavskej přilby.
kB 03.04.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... GNU GPL licence verze č. 2
gnu_gpl.zip
15,1 kB 13.06.2001 2 gnu

 

Web je postavený na phpRS.