Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043PO050015

Autor: Pavol Ceľuch - starosta obce <sverzov(at)sverzov.sk>, Téma: Informace, Vydané dňa: 25. 05. 2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043PO050015 uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.1303/2013.........., medzi PPA a Obcou Sveržov.

( skrátené označenie názvu zmluvy)Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043PO050015 uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.1303/2013.........., medzi PPA a Obcou Sveržov.

( skrátené označenie názvu zmluvy)

Celé znenie zmluvy, rozpočet a podmienky sú v záložke „Stiahnutie“ – zmluvy, faktúry

link: http://www.sverzov.sk/storage/1464189160_sb_zmluvamost.pdf