Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko

Oznámenie o určení a zverejnení volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov sam

Autor: Pavol Ceľuch - starosta obce <sverzov(at)sverzov.sk>, Téma: Informace, Vydané dňa: 17. 08. 2018

O Z N Á M E N I E

 

 

o určení a zverejnení volebných obvodov a počtu poslancov  obecného zastupiteľstva, zverejnení počtu poslancov a počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018Obecné zastupiteľstvo vo Sveržove v súlade s § 166 ods.3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 25/3/2018 zo dňa 16.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Sveržove bude mať celkom 7 poslancov  pre nové volebné obdobie r. 2018-2022. Pre obec Sveržov bol určený jeden volebný obvod.

            Obecné zastupiteľstvo vo Sveržove v súlade s § 177 ods.9 a § 176 ods. 8 volebného zákona, , uznesením č. 25/1/2018 zobralo na vedomie počet obyvateľov Obce Sveržov ku dňu vyhlásenia volieb 625.

 

Vo Sveržove 17.08.2018