Oznámenie o konaní
  Kontakt
Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
+421 911 711 133
sverzov@sverzov.sk

  Informácie
IP adresa:54.157.61.68
Dátum:22. 05. 2019
Čas:21:07
Online:1
Sviatok má:Júlia, Juliana
Zajtra bude:Želmíra
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!


Oznámenie o konaní
|Vydané 26. 10. 2016 | 1255 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Obec  S V E R Ž O V, 086 02 Gaboltov

 

Číslo: 365/2016/Va 48 VD                                     Sveržov, dňa: 24.10.2016                                                                                                                                                                                      

 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

Obec Sveržov ako príslušný orgán vo veci ochrany prírody a krajiny podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov zo dňa 24.10.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bardejov v zmysle § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje konanie spojené s miestnou obhliadkou

 

na deň 9.11.2016 (streda) o 9:00 hod

so stretnutím na MŠ Komenského 24, Bardejov.

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na OcÚ Sveržov (resp. Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Pavol Ceľuch

                                                                                starosta obce Sveržov

 

 

Oznámenie sa doručuje:

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Štátna ochrana prírody, Hlavná 93, Prešov

 

Vybavuje: Mgr. Lenka Voláková,  Tel.č.: 0901 713 806

 Шипо́вник (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Имеет множество культурных форм, разводимых под названием Роза. Розой в ботанической литературе часто называют и сам шиповник польза. Насчитывается, по одним данным, до 400[4][5], по другим — от 300 до 500 видов[6]; признаны 366[7] видов шиповника[8]. Культурных сортов, по одним данным, насчитывается до 10 000[9], по другим — до 25 000[10] и даже до 50 000. На территории России в диком виде произрастает, по разным данным, 48[6]—100[11] видов, многие из них эндемичны[4]. Наибольшее распространение и хозяйственное значение имеет шиповник майский (Rosa majalis Herrm.).

 

Web je postavený na phpRS.