Oznámenie o konaní 2
  Hlavné menu
  Kalendár
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Preklad
  Partner
Našim partnerom pre náplne do tlačiarní je TonerPartner.sk" - TonerParner.sk
  Kontakt
Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
+421 911 711 133
sverzov@sverzov.sk

  Informácie
IP adresa:3.227.235.71
Dátum:18. 08. 2019
Čas:10:07
Online:1
Sviatok má:Elena, Helena
Zajtra bude:Lýdia
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!


Oznámenie o konaní 2
|Vydané 26. 10. 2016 | 1259 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Obec  S V E R Ž O V, 086 02 Gaboltov

 

Číslo: 366/2016/Va 49 VD                                     Sveržov, dňa: 24.10.2016                                                                                                                                                                                      

 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

Obec Sveržov ako príslušný orgán vo veci ochrany prírody a krajiny podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov zo dňa 24.10.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bardejov v zmysle § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje konanie spojené s miestnou obhliadkou

 

na deň 9.11.2016 (streda) o 9:30 hod

so stretnutím na MŠ Komenského 47, Bardejov.

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na OcÚ Sveržov (resp. Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Pavol Ceľuch

                                                                                starosta obce Sveržov

 

 

Oznámenie sa doručuje:

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Štátna ochrana prírody, Hlavná 93, Prešov

 

Vybavuje: Mgr. Lenka Voláková,  Tel.č.: 0901 713 806

 Бергамот — вечнозелёное дерево, высотой от 2 до 10 м. Ветви с длинными, тонкими, острыми колючками длиной до 10 см. Листья с характерным ароматом очерёдные, черешковые (черешки с небольшими крыльями линейной формы), кожистые, яйцевидно-продолговатые или эллиптические, заострённые, сверху зелёные, блестящие, снизу — более светлые, слегка зубчатые, волнистые. Цветки крупные, очень душистые, одиночные или собранные в немногоцветковые пазушные пучки, обоеполые, белые или пурпурные, с сильным приятным запахом. Цветёт в марте — апреле. Плод — шаро- или грушевидной формы, изменчивые по величине, с пупком и остающимся на нём булавовидным столбиком длиной в 1 см и больше, золотисто-жёлтые, с гладкой толстой трёхслойной оболочкой, бергамот в чае богатой эфирным маслом. Мякоть состоит как бы из ряда легко расщепляемых сегментов, внутри которых расположены немногочисленные семена. Имеет приятный кисловатый вкус. Плоды созревают в ноябре — декабре. Дерево рано и обильно плодоносит, но слабо морозостойкое[6].

 

Web je postavený na phpRS.