Preskočiť na obsah

Voľby do NR SR

Zverejnené 19.6.2023.

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u jem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej

republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

v y k o na j ú

v sobotu 30. septembra 2023

a

u r č u jem

  1. Lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27.júna 2023,
  • Lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21.augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
  • Lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.

Boris Kollár v.r.