Preskočiť na obsah

Aktívna oddychová zóna

Zverejnené 21.7.2022.

Kategória

Výzva :                                               Výzva poslancov PSK

Názov akcie :                                     Aktívna oddychová zóna 

Miesto realizácie projektu :              Sveržov 

Schválená výška dotácie :                3.500 €

                Na základe zmluvy č. 356/2022/OPR o poskytnutí dotácie, v zmysle VZN č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 85/2020 o poskytnutí dotácií o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov PSK a v znení VZN PSK č. 92/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, obec Sveržov zrealizovala projekt.

                  Realizáciou projektu došlo k zakúpeniu certifikovaných prvkov detského ihriska, ktoré budú tvoriť zaklad pre aktívnu oddychovú zónu v obci Sveržov.

„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“