Preskočiť na obsah

Cyklochodník v obci Sveržov – úsek č. 2

Zverejnené 22.2.2023.

Kategória

Cieľom projektu je zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi centrami a ich zázemím vo
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v obci Sveržov i mimo nej prepojením infraštruktúry
pre cyklistickú dopravu so zameraním na podporu zamestnanosti v obci i v regióne, naplnením
špecifických cieľov:


– Zvýšenie možnosti presunu cyklodopravou k pracoviskám v obci ako aj dostupnosti k verejným službám


– Zvýšenie komfortu a bezpečnosti účastníkov cestnej dopravy


– Zlepšenie kvality života obyvateľov obce

viac v pŕilohe…