Preskočiť na obsah

CERTIFIKÁT Obec zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov

Zverejnené
29. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. apríla 2024
Kategória

pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky
v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy