Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku a povolenie osobitné užívanie vôd.