Preskočiť na obsah

Výzva poslancov PSK. Názov žiadateľa: Obec Sveržov, Názov projektu: „ Bezpečnejšie hranie a športovanie“ Termín realizácie podporenej činnosti: 15.02.2023 – 15.11.2023, Miesto realizácie : Sveržov, Schválená výška dotácie: 4500,00 €

Zverejnené
24. októbra 2023
Kategória

Správa o vyhodnotení realizácie projektu
Na základe Zmluvy č. 1329/2023/OPR o poskytnutí dotácie na základe uznesenia zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26.06.2023, Obec Sveržov zrealizovala projekt „Bezpečnejšie hranie a športovanie“ .
Realizáciou projektu došlo k zemným úpravám, osadeniu obrubníkov, vyrovnaniu hracej plochy, na ktorú boli nainštalované gumové pryžové podložky, v časti detského ihriska oddychovej zóny v obci Sveržov. Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné hranie, hlavne pre deti predškolského a školského veku.
Úpravou dopadovej plochy ihriska podložkami z certifikovaného materiálu, ktorý pri páde absorbuje vysokú mieru energie, chránime najmä deti pred úrazmi. (viď fotodokumentácia)
„ Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

EPSON MFP image

Prílohy

Žiadne prílohy.