Preskočiť na obsah

Začatie kolaudačného konania vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Sveržov“ a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – oznámenie verejnou vyhláškou