Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sveržov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2023

Suma s DPH 6 610,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ UNIVERSAL - STAV, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 45, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 52474062

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH 3 240,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Foľta Pavol a Drahomíra Foľtová

Dodávateľ Obec Sveržov

Dodávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Dodávateľ - IČO 00322628

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.9.2023

Suma s DPH 1 437,24 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 27.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Objednávateľ - Sídlo Pod Vinbargom 3, Bardejov

Objednávateľ - IČO 36155993

Dodávateľ Obec Sveržov

Dodávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Dodávateľ - IČO 00322628

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva č.06/DV/2023 o duálnom vzdelávaní

Začiatok účinnosti 5.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Ľuboš Sedlák

Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Snakov

Dodávateľ - IČO 45948127

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.9.2023

Koniec účinnosti 31.8.2024

Dátum podpísania 4.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ CIMBAĽÁK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.8.2023

Suma s DPH 15 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.7.2023

Suma s DPH 4 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2 , 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 37870475

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy