Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sveržov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 17.4.2024

Začiatok účinnosti 17.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.4.2024

Začiatok účinnosti 17.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 98 571,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794323

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.4.2024

Začiatok účinnosti 17.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 29.3.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 28.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ DHZ Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Sveržov

Objednávateľ - IČO 001774745301

Dodávateľ Obec Sveržov

Dodávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Dodávateľ - IČO 00322628

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.3.2024

Začiatok účinnosti 27.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.3.2024

Začiatok účinnosti 23.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.3.2024

Začiatok účinnosti 23.3.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 1 695,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.3.2024

Začiatok účinnosti 7.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 45719195

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

k zmluve o dielo

uzavretej dňa 14.02.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum podpísania 22.2.2024

Začiatok účinnosti 23.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 836,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ján Kaščák

Dodávateľ Obec Sveržov

Dodávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Dodávateľ - IČO 00322628

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.2.2024

Začiatok účinnosti 22.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.2.2024

Začiatok účinnosti 15.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 99 598,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sveržov

Objednávateľ - Sídlo Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Objednávateľ - IČO 00322628

Dodávateľ Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 45719195

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy