Obec

Evanjelická farnosť

Fotogaléria

História obce

Občianske združenie Sveržovka

Obec v kocke

Poloha obce

Terénna sociálna práca a komunitné centrum