Povojnové obdobie

1946

Pamätná kniha uvádza, že v roku 1946 bol vo Sveržove jeden kováč, jeden kolár, jeden murár, jeden obchodník, jeden hostinec. Prvý raz sa otvorila dvojtriedna ľudová škola, na ktorú napísal žiadosť bývalý učiteľ Štefan Náhlik. Podľa pamätnej knihy, všetko zdraželo, boli veľké rekvizície obilia a dobytka. Ľudia si všetko kupovali na lístky. Boli tzv. chlebenky, múčenky, tabačenky, šatenky, mydlenky, aj lístky na topánky. Obilie sa mlelo na mlecie výkazy. Len pre zaujímavosť, pre fajčiarov nastali zlé časy. Štát prideľoval málo tabaku. Preto si niektorí robili tabak doma, ale bol veľmi nekvalitný. Zaujímavá je i správa, že vojnová doba rozpútala i vír vášní, ktorý nerešpektoval neporušiteľnosť manželského zväzku.

1947

Čo sa týka bývania obyvateľstva, ešte v roku 1947 je v dome u väčšiny hlinená podlaha, strechy kryté slamou, ale sú už aj novšie so škridlicou. Zdá sa, že prácu mal každý, keď pamätná kniha uvádza, že „nezamestnaní sú len cigáni“. V rokoch 1947/48 sa vysťahovalo niekoľko rodín a dievčat do Čiech za prácou.

1948

V roku 1948 bol nábor do ČSM. Bola založená i Komunistická strana, ktorá mala 13 členov.

1949

Pamätná kniha uvádza, že rokom 1949 začala prvá Gottwaldova päťročnica. . Prvého mája 1949 bola otvorená v Rokytove stredná škola. Žiaci 6.-9. ročníka zo Sveržova , boli začlenení do tejto školy. Pôvodný plán bol do Sveržova, ale nesúhlas občanov tomu zamedzil, ba dvojtriedka sa zmenila na jednotriedku. Ďalšie dejiny, udalosti, nech už vyrozprávajú priami pamätníci.