Preskočiť na obsah

Interreg

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020                                       
Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0143
Názov: Zachovanie pôvodných ovocných odrôd poľsko-slovenského pohraničia
Názov úlohy: Realizácia dvoch genofondových sadov
                       vrátane kompletnej logistiky a technického zabezpečenia

Poľsko-slovenský hraničný región je prepojený nielen územím, ale aj spoločnou históriou. Od dávnej minulosti ľudia svoj život pevne spojili s pôdou a s prácou na nej. Na pôde miestni ľudia pestovali rôzne plodiny, pričom prirodzeným výberom si postupne vyberali tie chutnejšie, väčšie , či veľmi dobre prispôsobené miestnym podmienkam. Keďže sú odolné a nenáročné na pestovateľské podmienky, lepšie odolávajú škodcom, chorobám, mrazu. V praxi to znamená aj to, že prispôsobenie miestnym podmienkam minimalizuje používanie chémie. S miznutím starých odrôd ovocia, tak prichádzame nielen o tieto odrody, ale často aj o krajové výrobky. V súčasnosti ponúkané a predávané moderné odrody však bývajú často veľmi citlivé na zmenu optimálnych podmienok, vtedy podstatne znižujú výnos, či dokonca hynú. Pôvodné staršie odrody sú späté s človekom v danej lokalite a preto sa právom považujú za významnú súčasť prírodného bohatstva každej krajiny – za kultúrne dedičstvo každého národa. Sú to odrody pôvodné, ktoré do nášho kraja priniesli ľudia, ktorí odchádzali za prácou do sveta, privážali, vymieňali. Ako nositelia unikátnych génov sú významným zdrojom pre šľachtenie nových odrôd. Genofond rastlinných druhov predstavuje dôležitú súčasť biologickej diverzity, z ktorej má ľudstvo veľký úžitok. Rozširovanie iba malého počtu odrôd z jednotlivých rastlinných druhov by spôsobilo výrazné obmedzenie diverzity pestovaných plodín. Krajové a staré odrody ovocných drevín poľsko-slovenského pohraničia, ktoré sú našim prírodným dedičstvom v súčasnosti miznú, hrozí im zabudnutie, úplná strata a niektoré žiaľ úplne vymizli.

Cieľom projektu je ochrana a rozvoj prírodného dedičstva – miestnych starých a krajových odrôd ovocných stromov poľsko-slovenského pohraničia. V rámci projektu sa zhromaždí dostatočný genofondový materiál na vybudovanie dvoch ovocných sadov . Na záchranu a zachovanie miestnych, starých a krajových odrôd poľsko- slovenského pohraničia.  Realizáciou  špecializovaných seminárov s informačnými aktivitami sa vytvorí dlhodobý ovocinársky program a možnosť rozšírenia pôvodných odrôd do širšieho územia. Výstupmi projektu sú dva genofondové sady vytvorené zo zozbieraného materiálu a informačné aktivity nadväzujúce na tieto vytvorené sady. Zameriame sa na osvedčené pestovateľské spôsoby v oblasti ovocinárstva, zozbierame informácie o vlastnostiach jednotlivých odrôd a odporúčaní o najlepšom prístupe k ich pestovaniu.

Výsledkom bude aj sledovanie zmien, intervencií v jednotlivých sadoch a správanie sa rôznych druhov podpníkov, odrôd v rôznych prostrediach. Udržateľnosť vidíme v dlhodobom prínose genofondových sadoch a súvisiacich informáciách pre terajšie i budúce generácie pestovateľov, odbornú i širokú verejnosť.

,,Zachovanie pôvodných ovocných odrôd pol’sko-slovenského pohraničia“

V obci Sveržov a Kobyly spolu so svojimi partnermi z poľských Lipiniek sme založili genofondový sad, kde bude možné pre ďalšie generácie zachovať pôvodné domáce odrody ovocných stromov jabloni, preto sa 28.06.2018 v obci Sveržov konala odborná konferencia projektu. Ako uviedol starosta obce P. Celuch do nádherného prostredia sa nám úspešne podarilo pretaviť myšlienku zachovania pôvodných druhov jabloní do vybudovania dvoch sadov pre zachovanie genofondu pre budúce generácie. Zozbierali sme tradičné, pôvodné, desaťročiami overené ovocné stromy, ktoré sme vysadili v dvoch odlišných lokalitách. V každom z nich bolo na ušľachtilých podpníkoch naštiepených 30 odrôd jabloní, ktoré boli zozbierané v lokalitách Gminy Lipinki, obci Kurov, Kobyly, Janovce, Morušov. Z každej odrôd boli vysadené 3 stromy z dôvodu vytvorenia rezervy genofondového materiálu v prípade negativneho výsledku štepenia tej-ktorej odrody.

Zástupca poľského partnera B. Czelusniak v pútavej prezentácii predstavil jednotlivé odrody, ktoré sa nachádzajú vo vysadených sadoch a ktoré sú typické pre toto podnebie. Predstavil ukážky plodov jabĺk, predstavenie ich chuti vône, možnosti na ich spracovanie a uskladnenie, napr. koksa pomarančová, malinové hornokrajanské, empire, reneta, melrose, matkino, solivarské, kormoš, jonatan a pod.

Jedinečnosť projektu je v tom, že pamätá na to, aby i d’alšie generácie mohli okúsiť jablká, aké pestovali naši predkovia, naše, tradičné, overené. Možno sa niekomu bude v danej chvili javiť ako zbytočnosť, ale až čas a história ukáže veľkosť tohto projektu.

Fotogaléria