Odpadové hospodárstvo

Zásady zberu komunalného odpadu:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených nebude vyvezený. 

2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. . Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

3. Do nádob nepatri biologický a stavebný odpad.

Ako triediť odpad:
 

PAPIER – noviny, časopisy, kartón
nezbiera sa: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec

SKLO – prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo (musí byť rozbité)
nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované, s iným materálom, sklo znečistené hlinou

ZMIEŠANÉ PLASTY – fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže , čistiacich prostriedkov a drogérie
nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina

ELEKTRO ODPAD – biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami
nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče

KOVOVÉ OBALY – konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov
nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo

KOMPOZITNÉ OBALY – VKM (TETRAPAK) – čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany, vína

PET FĽAŠE – plastové fľaše od nealkoholických nápojov (minimalizujte objem stlačením)
nezbiera sa: znečistené fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže, drogérie a pod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL (NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti)
nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén