Preskočiť na obsah

Školský úrad

Kontakt

Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov

IČO: 00322628
DIČ: 2020624705

0901713809
skusverzov@gmail.com
https://sk-sk.facebook.com/Sverzov/

Úradné hodiny

Pon  8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Ut  8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Str  8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Štv  8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Pia  8:00 – 12:00 12:30 – 16:00

Katarína Hanuščáková

Sekretariát

katka@sverzov.sk +421 911 711 133

Email pre žiadosti o informácie: info@sverzov.sk
Email pre podania: podatelna@sverzov.sk
Kontakt na správcu obsahu webu: webmaster@sverzov.sk

Elektronické podania môžete podávať cez www.slovensko.sk

Kompetencie a poskytované služby:

Poslanie a kompetencie Obecného úradu
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu Obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť Obecného úradu

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Samospráva obce
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu spôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto  úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.