Preskočiť na obsah

Spoločný obecný úrad

Mgr. Mária Mihalíková

sps.maria@sverzov.sk 0901 713 825

Ľubica Divulitová

sps.lubica@sverzov.sk 0901 713 826

Slávka Riznárová

sps.slavka@sverzov.sk 0901 713 826

Ing. Gabriela Harčariková

sps.gabriela@sverzov.sk 0901 713 827

Terézia Mihaliková

sps.terezia@sverzov.sk 0901 713 827

Katarína Židišinová

sps.katarina@sverzov.sk 0901 713 827

Personálne a mzdové

Ing. Milena Potičná

pam.milena@sverzov.sk 0911 982 483

Mgr. Beáta Chovancová

pam.beata@sverzov.sk 0911 982 483

Bc. Jana Paľuvová

pam.jana@sverzov.sk 0911 982 483

Školský úrad

Mgr. Mária Chalupková

skusverzov@stonline.sk 0901 713 809

Stavebný úrad

Ing. Jozef Hankovský

hankovsky@sverzov.sk 0911 249 674

Ing. Ján Čorba

corba@sverzov.sk 0911 249 674

Bc. Gabriela Jurečková

jureckova@sverzov.sk 0911 249 674

Životné prostredie 

Mgr. Lenka Voláková 

volakova@sverzov.sk 0901 713 806