Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sveržov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky
v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy

Popis

Autor knihy: Prof. Ing. Ján Novák, PhD. (* 29. októbra 1953, Rokytov, okr. Bardejov), fytotechnik, vysokoškolský pedagóg, autor knižných vedeckých a odborných monografií, učebníc, skrípt a študijných materiálov, vedeckých a odborných článkov publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a zborníkoch.