Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca a komunitné centrum

Naša obec je zapojená do projektu poskytovania terénnej sociálnej práce (TSP). Pracovníci TSP Vám pomôžu orientovať sa v sociálnych službách a dávkach, s vypísaním úradných aj iných písomností, s riešením problémov z rôznych oblastí pri všetkej diskrétnosti.

TSP nájdete na prízemí Obecného úradu Sveržov

Tel.: 0911 791 713 

Email: tsp.sverzov@gmail.com

Komunitné centrum vo Sveržove funguje od roku 2009 a prevádzkovateľom je nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorého sídlo je v Bratislave, okrem 5 komunitných centier sa venuje humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci.

KC je otvorené od 8:00 do 16:30 hod. a poskytujeme nasledovné služby:

  • sociálne poradenstvo – kariérne poradenstvo, pracovné poradenstvo, …
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta,
  • predškolská príprava, doučovanie
  • záujmové aktivity –športový krúžok, hudobný krúžok, biblické hodiny,
  • nízkoprahové aktivity,
  • preventívne aktivity – eko-enviromentálna výchova, čistota a hygiena tela, finančná gramotnosť